OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów. Dotyczy części obrębu geodezyjnego Uniszki Zawadzkie i części obrębu geodezyjnego Wąsosze.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych dokumentów. Dotyczy części obrębu geodezyjnego Uniszki Zawadzkie i cześć obrębu geodezyjnego Wąsosze

Wyświetlono: 248

Facebook.com Twitter.com