żywność

Pomoc żywnościowa - listopad 2020

W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej informuje, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do tut. Ośrodka pok. nr 5 w celu zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy według następującego harmonogramu:
09.11.2020 r. w godz. od 08.30 do 10.30 - Grzybowo, Grzybowo-Kapuśnik
09.11.2020 r. w godz. od 10.30 do 11.30 - Windyki
09.11.2020 r. w godz. od 11.30 do 13.00 - Pogorzel, Bąki, Bonisław, Chmielewko, Kulany, Wąsosze, Pepłowo
10.11.2020 r. w godz. od 08.30 do 10.30 - Uniszki Zawadzkie
10.11.2020 r. w godz. od 10.30 do 12.30 - Uniszki-Cegielnia, Wieczfnia-Kolonia, Michalinowo, Uniszki-Gumowskie
10.11.2020 r. w godz. od 12.30 do 14.30 - Kuklin
12.11.2020 r. w godz. od 08.30 do 09.30 - Długokąty, Kobiałki
12.11.2020 r. w godz. od 09.30 do 10.30 - Załęże
12.11.2020 r. w godz. od 10.30 do 12.00 - Łęg, Zakrzewo Wielkie, Chmielewo, Wieczfnia Kościelna
12.11.2020 r. w godz. od 12.30 do 13.30 - Grzebsk
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność itp.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zobowiązane są dostarczyć dokument potwierdzający występowanie okoliczności oraz zaświadczenia o dochodzie netto z miesiąca października 2020 r.
Informujemy, że osoby przystępujące do Podprogramu 2020 mają obowiązek uczestniczenia w działaniach towarzyszących finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Wyświetlono: 126

Facebook.com Twitter.com