Spisz się Sam

Spisz się Sam

Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Zadaniem konkursowym jest zachęcenie przez gminy jak największej liczby użytkowników gospodarstw rolnych do dokonywania samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Propagowanie PSR 2020 i zwiększanie świadomości obywateli o obowiązku spisowym, aktywizowanie społeczności. 

Wyświetlono: 40

Facebook.com Twitter.com