Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej

Zakończono remont boiska wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej

Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł od samorządu Mazowsza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury  Sportowej MAZOWSZE 2020”. Umowę na zadania związane z programem w imieniu gminy podpisali 17 sierpnia 2020 r.  Mariusz Gębala – Wójt Gminy oraz Małgorzata Stępka - Skarbnik Gminy.

„Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 to program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.

Gmina Wieczfnia Kościelna wystąpiła z wnioskiem, który wpisywał się w założenia programu, na realizację zadania polegającego na remoncie boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna.

Zły stan techniczny boiska sportowego, które posiadało nawierzchnię z trawy syntetycznej uniemożliwiało  pełne wykorzystanie wszystkich jego funkcji oraz zagrażało bezpieczeństwu użytkowników. Trawa syntetyczna była powycierana z widocznymi dziurami w podłożu, panele ogrodzenia posiadały liczne odkształcenia z odstającymi prętami. Brak możliwości korzystania z boiska wielofunkcyjnego negatywnie wpływał na funkcjonowanie Przyszkolnego Centrum Sportowego w Wieczfni Kościelnej oraz stanowił duży uszczerbek dla całej bazy sportowej zlokalizowanej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.

Umowę z Wykonawcą zadania firmą TORAKOL Rajmund Zalewski została podpisana w dniu 07.09.2020 r.

Wartość inwestycji wyniosła 287.724,08 zł.

Odbioru inwestycji dokonano w dniach 6 – 17 listopada 2020 roku.

W wyniku remontu powstało nowoczesne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i wym. 26,00 x 46,00 m, które będzie stanowić doskonałe miejsce do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej.  Remont  obiektu pozwoli na podwyższenie standardu prowadzonych zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Obiekt udostępniony będzie nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna celem organizacji wolnego czasu oraz upowszechnienia zdrowego stylu życia.

 

Logo Mazowsza

Wyświetlono: 17

Facebook.com Twitter.com