Sobota08.08.20
Imieniny:Cypriana, Emiliana, Dominika
Biuletyn Informacji PublicznejDotacja na remont boiska wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej

Gmina na ten cel pozyskała wsparcie w wysokości 90 000 zł w ramach programu MIWIS MAZOWSZE 2020

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 23 czerwca 2020 roku podjął decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 (MIWIS MAZOWSZE 2020). Na mocy tej uchwały,wniosek na realizację zadania pn.: Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej, złożony przez gminę otrzymał wsparcie w wysokości 90 000 zł.

Będące przedmiotem dofinansowania boisko  wchodzi w skład kompleksu sportowego zlokalizowanego na terenie szkoły podstawowej (Przyszkolne Centrum Sportowe w Wieczfni Kościelnej). Celem remontu boiska jest poprawa warunków do uprawiania sportu na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna oraz poprawa bezpieczeństwa osób  korzystających z bazy sportowej.

Wójt Gminy Mariusz Gębala podkreśla, że gmina sukcesywnie realizuje powyższy cel poprzez inwestycję w nowe obiekty sportowe jak i remonty już istniejących. Dodaje, że obecny zły stan techniczny boiska sportowego, które posiada nawierzchnię z trawy syntetycznej uniemożliwia  pełne wykorzystanie wszystkich jego funkcji oraz zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Trawa syntetyczna jest powycierana z widocznymi dziurami w podłożu, panele ogrodzenia posiadają liczne odkształcenia z odstającymi prętami. Brak możliwości korzystania z boiska wielofunkcyjnego negatywnie wpływa na funkcjonowanie Przyszkolnego Centrum Sportowego w Wieczfni Kościelnej oraz stanowi duży uszczerbek dla całej bazy sportowej zlokalizowanej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. Dokonana w ramach remontu zmiana nawierzchni z trawy syntetycznej na nawierzchnię poliuretanową umożliwi efektywniejsze wykorzystanie obiektu do uprawiania różnych dyscyplin sportu oraz zmniejszy koszt jego utrzymania.