Poniedziałek06.04.20
Imieniny:Izoldy, Celestyna, Wilhelma
Biuletyn Informacji PublicznejSzkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich

Uniszki[1]

Uniszki Zawadzkie 24
Wieczfnia Kościelna 06- 513
tel: (023) 654 99 71
strona www: www.spuniszki.witrynaszkolna.pl

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich w obecnym budynku mieści się od roku 1964, ale początki szkolnictwa w jednej z największych wsi gminy sięgają roku 1916.
Z inicjatywy działaczki Polskiej Macierzy Szkolnej, właścicielki majątku ziemskiego Marii Szteyner, w tymże roku powstała polska szkoła elementarna. Z rożnym powodzeniem przebiegała nauka w Uniszkach Zawadzkich. Należy dodać, że w 1930 roku w szkole istniało pięć oddziałów. Był zorganizowany chór dziecięcy i zespół teatralny. Szkoła dawała możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum. W dokumentacji szkoły zachował się oryginalny akt nadania imienia z roku 1938, niestety sztandar zaginął w czasie II wojny światowej. Tyle z historii szkoły.

Aktualnie Szkoła Podstawowa w Uniszkach Zawadzkich zapewnia swoim uczniom warunki do harmonijnego rozwoju. Mocna stroną szkoły jest baza lokalowa i wykwalifikowana kadra. Szkoła dysponuje pracownią komputerową z dostępem do Internetu i Internetowym centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej, placem zabaw oraz boiskami do uprawiania sportu.
W roku szkolnym 2012/2013 w szkole uczy 9 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych  i 2 nauczycieli kontraktowych. Do szkoły uczęszcza 88 dzieci. W tym do oddziału przedszkolnego 21 dzieci w wieku 5 i 6 lat, do Punktu przedszkolnego 10 dzieci w wieku 3 i 4 lat.
Szkoła bierze udział w programach rządowych: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”.
Zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci klas I-III w ramach programu “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania” oraz zajęcia dla uczniów kl. IV-VI w ramach programu “Dziecięca Akademia Przyszłości”.
Szkoła uczy bezpiecznych zachowań, tolerancji, wspiera rodzinę w działaniach wychowawczych.